KURUMSAL EĞİTİMLER

KİŞİLER ARASI ETKİN İLETİŞİM

Program Hedefi

"Kişiler Arası Etkin İletişim" programında, kurum içi iletişim ve bilgi akışının artırılması amacıyla, katılımcıların kişiler arası iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Program İçeriği

    İletişimin İş Performansı Açısından Önemi

    Kişiler Arası Etkin İletişimin Kazandırdıkları

    İletişimin Tanımı

    İletişimin Hedefleri

    Kurum İçi Etkin İletişim

    Kurum İçi İletişim ve Bilgi Akışının Önemi

    Kişiler Arası İletişim Süreci

    Düşünme Sürecinin İletişime Etkisi

              Düşünme Sürecinde Yapılan Yanlışlar

              Algılama ve Düşünme Farklılıkları

              Varsayımlar, Şartlanmalar ve İnançlar

              Algıda Seçicilik ve Genellemeler

    Etkin İletişim Becerileri

    Aktif Dinleme

              Soru Sorma Becerileri

              Doğru Sözcükleri Kullanma

              Beden Dilini ve Sesi Etkin Kullanmak

              Geri Bildirim

    İletişim UygulamalarıProgram Süresi

1 Gün (8 saat)


Katılımcı Sayısı

Maksimum 16 kişi önerilmektedir.


Katılımcı Profili

Tüm çalışanlar.