NLP Grup Eğitim

Çocuklar İçin İngilizce (Go Kids)

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

Çocuklar için ingilizce eğitimi, yeni öğretim teknikleri göz önünde bulundurularak planlanmış, öncelikle çocuklara İngilizce’yi sevdirmeyi hedefleyen kurslardır.

Sizin çocuklarınız bizim çocuklarımız. Tek amacımız en iyi ortamlarda en iyi eğitimi almalarını sağlamaktır.

Öğrenciler yaş ve İngilizce seviyelerine göre sınıflandırılır ve İngilizce Dil Eğitimi alanındaki en uygun materyaller kullanılarak konusunda uzman öğretmenler tarafından eğitilirler.
Öğrenciye aktarılması hedeflenen dil becerileri ağırlıklı olarak dinleme ve konuşma, okuma ve kelime dağarcığını geliştirme ve temel dilbilgisi kurallarıdır.
Başarı için derslere devam ve öğrenci motivasyonu şartttır; öğrencilerin eğlenerek ve yaparak öğrenmesi hedef alınmıştır.

Çocuk eğitimi konusunda uzman yönetici ve öğretmen kadrosu ile çalışmaktadır.
Eğitimlerimiz, Türk ve Yabancı öğretmenler tarafından, çocuklarımızın dili en verimli şekilde öğrenmelerini sağlamak üzere görsel ve işitsel tam donanımlı sınıflarda verilmektedir.

Çocuklar için İngilizce eğitiminde drama, İngilizce öğrenimini bir ders olmaktan kurtaran en önemli tekniklerden birisidir. Öğrenciler bu sayede kendilerine verilen rolleri en iyi şekilde oynama kaygısıyla dil, duygu, düşünce ve davranışı birlikte, uygun zaman, ortam ve yerde kullanmayı öğrenirler. İngilizce derslerinde drama kullanımı öğrencilerin İngilizceyi günlük yaşamda olduğu gibi bir araç olarak kullanmasını sağlar ve öğrenmede öyküsel hafızayı oluşturmaya yol açar. Öğrenci bu oluşturduğu hafıza sayesinde öğrendiklerini oynadığı rol ortamını çağrıştıran farklı ortamlarda rahatlıkla hatırlayabilir ve kullanabilir. Dolayısıyla İngilizce derslerinde drama, öğrencilerde sadece mekanik dilbilgisi kurallarını sıkıcı bir şekilde öğrenmek yerine, dilbilgisini işlevsel olarak öğrenme ve dili bir bütün olarak eğlenceli bir şekilde hem izleme hem de kullanma ortamı sağlar. Drama bunun da ötesinde İngilizceyi bir iletişim aracı olarak kullanma ortamı yaratmaktadır. Böylece öğrenciler İngilizce olarak drama etkinliklerini izleyerek ve oynayarak hem bilişsel hem de duygusal zekâlarını kullanmakta ve günlük hayata doğal bir şekilde hazırlanmaktadırlar.
İngilizce öğretiminde drama yıllardır Audio-Lingual, Situational Learning gibi geleneksel dil öğretim yöntemlerinde rol oynama, diyalogları sözel okuma veya tahtada canlandırma biçiminde mekanik olarak kullanılagelmiştir. Ancak günümüzde kullanılan Total Physical Response, Suggestopedia, Communicative Language Teaching, Task-based learning, Natural Approach gibi bilişsel, oluşturmacı ve öğrenci merkezli dil öğretim yöntemlerinde kullanılan en önemli tekniklerden birisi olmuştur. Bu yöntemlerde drama teknikleri sadece mekanik rol oynama değil, aynı zamanda öğrencilere kendi duygu ve düşüncelerini kurgulayıp oynayabildikleri ortamlar sağlamaktadır.
Sonuçlara göre, drama yoluyla ders işlemede hem öğretmenlerin ve hem de öğrencilerin ders işleme sürecinde farklı roller edindikleri gözlenmiştir. Öğretmenlerin sadece belirli dilbilgisi kurallarını öğreten ve çeşitli mekanik alıştırmalarla konuyu pekiştiren değil drama etkinliğini tanıtan, rol paylaştıran, öğrencilerin rollerine göre üretimde bulunurken duygu ve düşüncelerini bağlama en uygun biçimde ifade etmeye yardımcı olan ve rol oynamada sahneyi düzenleyen, gerekli materyali üreten veya sağlayan gibi çeşitli roller üstlendikleri görülmüştür. Özellikle öğrencilerin dersi dinleme, not alma, söz alarak konuşma veya sorulan soruya yanıt verme gibi geleneksel sınıf içi rollerini bıraktıkları, bunun yerine öğrenci merkezli, iletişime dayalı, risk alan, müzakereci ve yaratıcı bir şekilde etkinliklere katıldıkları, duruma göre kurgulayabildikleri, verilen rollere ve duruma göre duygu ve düşüncelerini İngilizce olarak ifade edebildikleri gözlenmiştir. Ayrıca, drama etkinlikleri sayesinde öğrencilerin İngilizceyi günlük yaşamda olduğu gibi bir araç olarak kullanabildikleri, öğrenmede öyküsel hafızayı oluşturmaya yardımcı olduğu ve öğrenci bu oluşturduğu hafıza sayesinde öğrendiklerini oynadığı rol ortamını çağrıştıran farklı ortamlarda rahatlıkla hatırlayabildiği ve kullanabildiği gözlemlenmiştir. Dolayısıyla drama etkinlikleri öğrencilerin İngilizceyi sadece dilbilgisi kuralları olarak mekanik ve sıkıcı bir şekilde öğrenmeleri yerine, dilbilgisini işlevsel olarak kullanabilme ve dört beceriyi eğlenceli bir şekilde hem izleme hem de kullanma ortamı sağlamıştır.
Çocuklar için İngilizcede main course, skills (reading, listening, writing and speaking) ve singing kısımlarından oluşmaktadır. Main course dersleri kitap, CD ve kaset kullanımının yanında wortchart, posterler, flashcard’lar, kuklalar ve dramalarla zenginleştirilmiştir. Skills (okuma, dinleme, yazma, konuşma) dersleriyse genellikle multimedya odasında yardımcı film ve CD’lerle işlenmektedir. Singing dersleriyse CD ve Kaset kullanımının yanında müzik aletlerinin de kullanılmasıyla uygulanmaktadır.
Ayrıca İngilizce öğretimindeki hedefimiz öğrencinin İngilizce fobisini kırmak eğlenerek oyun içerisinde İngilizceyi öğrenmesini sağlamaktır. Vizyondaki çizgi filmler Türkçe alt yazılı izletilip öğrencinin öğrendiği dilin fonetiğini görmesi ve duyması sağlanmaktadır.