NLP Grup Eğitim

Stres Yönetimi

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

Program Hedefi

Stres Yönetimi” programında, iş yaşamında karşılaşılan stresi yönetmek amacıyla, katılımcılara stresle baş çıkma tekniklerini ‘uygulama ağırlıklı olarak’ kazandırmak hedeflenmektedir.

Program İçeriği

Stres ve Stresin İş Performasına Etkileri

Stresin Tanımı

İş Yaşamındaki Stres Faktörleri

Stresin, Ekip ve Çalışan Üzerindeki Etkileri

Stresin Beden Üzerindeki Belirtileri

Stresin Duygu ve Davranışlar Üzerindeki Etkileri

Stres Altında Yaşanan Yoğun Duyguların İş İlişkilerine Etkileri

Stres Yaşarken Sergilenen Davranışlar

Stresi Bir Sorun Haline Getiren Unsurlar

Sık ve Uzun Süre Yaşanan Stresin Beden, Zihin ve Duygular Üzerindeki Olumsuz Etkileri

Farklı Stres İhtiyaçları ve Karşılama Şekilleri

Stresle Başa Çıkmak İçin Gereken Uygun Düşünce, Duygu ve Davranış Modelleri

Gevşeme Egzersizleri

Kas Gevşetme, Nefes ve Hayal Çalışmaları

Program Süresi: 1 Gün (8 saat)

Katılımcı Sayısı: Maksimum 16 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili: Tüm çalışanlar.