NLP Grup Eğitim

Kur Sistemi

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

Avrupa Dil Portfolyosu-European Language Portfolio

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’ na (The Common European Framework) dayalı bir değerlendirme sistemidir. “Öğrenen Özerkliği” ve “Kendini Değerlendirme” bu portfolyo’nun dayandığı eğitim kavramlarıdır.

Dil Düzeyi Göstergeleri
Avrupa Dil Portfolyosu’ nda 6 dil düzeyi (A1,A2,B1,B2,C1,C2) bulunmaktadır. Aşağıdaki çizelge “Küresel Ölçek” ( Global Scale olarak adlandırılır.

Temel Kullanıcı 

 

A1 

 

Konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması halinde basit düzeyde iletişim kurabilir. 

 

Kendini ya da başkalarını tanıtabilir, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurabilir. 

 

Somut gereksinimlerini karşılayabilmek adına bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel deyimleri anlayabilir ve kullanabilir. 

 

A2 

 

Basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilir ve anlık gereksinimleri karşılayabilir. 

 

Bildiği, alışılmış konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim kurabilir. 

 

Kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri ve cümleleri anlayabilir. 

 

Bağımsız Kullanıcı 

 

B1 

 

Yaşadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilir; düşlerinden, umutlarından ve isteklerinden söz edebilir, görüşlerini ve planlarını kısaca nedenleriyle ortaya koyabilir. 

 

Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit, ancak fikirler arası bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir. 

 

Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden gelebilir. Günlük yaşamda, işte ya da okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla  anlayabilir. 

 

B2 

 

Farklı konularda, ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir ve bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını yansıtabilir. 

 

Çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak anadilde konuşan birisiyle iletişim kurabilir. 

 

Soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir, kendi uzmanlık alanı olan konularda teknik tartışmalar yürütebilir. 

 

Yetkin Kullanıcı 

 

C1 

 

Karmaşık konularda, bağlantıların ve ilişkilerin açıkça ortaya konduğu, iyi yapılandırılmış, ayrıntılar içeren metinler yoluyla kendini akıcı bir şekilde ifade edebilir. 

 

Dili akademik ve mesleki amaçlar için ve günlük yaşamda esnek ve etkili bir şekilde kullanabilir. 

 

Gereksinim duyduğu ifadeleri fazla zorlanmadan bularak kendini doğal ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Farklı yapıya sahip uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve bu metinlerdeki dolaylı anlatımları ve imaları fark edebilir. 

 

C2 

 

Akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir. Karmaşık durumlarda bile kendini ifade ederken ince anlam farklarından yararlanabilir. 

 

Farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilir, bu kaynaklara dayalı olarak bir tartışmayı yapılandırabilir, akıcı ve doğal bir anlatım ile sunabilir. 

 

Duyduğu ve okuduğu her şeyi kolayca anlayabilir. 

 

 

A1 

 

 

A2 

 

 

B1 

 

 

B2 

 

 

C1 

 

 

C2 

 

 

Dinleme (Anlama) 

 

 

Benimle, ailemle ve yakın çevremle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilirim. 

 

 

Beni doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilirim. (Örneğin; En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilirim. 

 

 

İş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilirim. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanıma giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda anlayabilirim. 

 

 

Güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşma ve sunumları anlayabilir, karmaşık tümcelerle yapılan tartışmaları takip edebilirim. Televizyon haberlerini ve güncel olaylara ilişkin programların çoğunu anlayabilirim. Standart dilin kullanıldığı filmlerin çoğunu anlayabilirim. 

 

 

Açıkça yapılandırılmamış ve ilişkiler açıkça belirtilmemiş sadece ima edilmiş olsa bile uzun konuşmaları anlayabilirim. Televizyon programlarını ve filmleri fazla zorluk çekmeden anlayabilirim. 

 

 

İster canlı ister yayın ortamında olsun, hiçbir konuşma türünü anlamakta zorluk çekmem. Sadece normal anadili konuşma hızında ise, aksana alışabilmem için biraz zamana ihtiyacım olabilir. 

 

 

Okuma(Anlama)

 

 

Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilirim. 

 

 

Kısa ve basit metinleri okuyabilirim. İlanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilirim. 

 

 

Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilirim. Kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri anlayabilirim. 

 

 

Yazarların belirli tutum ya da görüşü benimsedikleri, güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporları okuyabilirim. Çağdaş edebi düzyazıyı anlayabilirim. 

 

 

Üslup farklılıklarını da ayırt ederek uzun ve karmaşık, somut ya da edebi metinleri okuyabilir, ilgi alanımla alakalı olmasalar bile herhangi bir uzmanlık alanına giren makale ve uzun teknik bilgileri anlayabilirim. 

 

 

Kullanım kılavuzları, uzmanlık alanına yönelik makaleler ve yazınsal yapıtlar gibi soyut, yapısal ve dilbilgisel açıdan karmaşık hemen hemen tüm metin türlerini kolaylıkla okuyabilir ve anlayabilirim. 

 

 

Karşılıklı Konuşma (Anlama) 

 

 

Karşımdaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerimi oluşturmada bana yardımcı olması koşuluyla, basit yoldan iletişim kurabilirim.  O anki gereksinime ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilir ve cevap verebilirim. 

 

 

Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilirim. Genellikle konuşmayı sürdürebilecek kadar anlamasam da kısa sohbetlere katılabilirim. 

 

 

Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek bir çok durumla başa çıkabilirim. Bildik, ilgi  alanıma giren ya da günlük yaşamla ilgili (Örneğin; aile, hobi, iş, yolculuk ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilirim. 

 

 

Öğrendiğim dili anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilirim. Bildik konularlardaki tartışmalarda, kendi görüşlerimi açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilirim. 

 

 

Kullanacağım sözcükleri çok fazla aramaksızın, kendimi akıcı ve doğal bir biçimde ifade edebilirim. Dili, toplumsal ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilirim. Düşünce ve fikirlerimi açık bir ifadeyle dile getirebilir ve karşımdakilerin konuşmalarıyla ilişkilendirebilirim. 

 

 

Hiç zorlanmadan her türlü konuşma ya da tartışmaya katılabilir; deyimler ve konuşma diline ait ifadeleri anlayabilirim. Kendimi akıcı bir şekilde ifade edebilir, anlamdaki ince ayrıntıları kesin ve doğru bir biçimde vurgulayabilirim. Bir sorunla karşılaşırsam, geriye dönüp, karşımdaki insanların fark etmelerine fırsat vermeyecek bir ustalıkla ifadelerimi yeniden yapılandırabilirim. 

 

 

Sözlü Anlatım (Konuşma) 

 

 

Yaşadığım yeri ve tanıdığım insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilirim. 

 

 

Basit bir dille ailemi ve diğer insanları, yaşam koşullarımı, eğitim geçmişimi ve son işimi betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilirim. 

 

 

Deneyimlerimi, hayallerimi, umutlarımı, isteklerimi ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan birbirinebağlayabilirim. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilirim. Bir öyküyü anlatabilirim, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilirim ve izlenimlerimi belirtebilirim. 

 

 

İlgi alanıma giren çeşitli konularda açık ve ayrıntılı bilgi verebilirim. Çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu  hakkında görüş bildirebilirim. 

 

 

Karmaşık konuları, alt temalarla bütünleştirerek, açık ve ayrıntılı bir biçimde betimleyebilir, belirli bakış açıları geliştirip uygun bir sonuçla konuşmamı tamamlayabilirim. 

 

 

Her konuda bağlama uygun bir üslupla ve dinleyenin önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak şekilde konuşmamı etkili ve mantıksal bir şekilde yapılandırabilir, açık, akıcı bir betimleme ya da karşıt görüş sunabilirim. 

 

 

Yazılı Anlatım (Yazma) 

 

 

Kısa ve basit tümcelerle kartpostal yazabilirim. Örneğin; Tatil kartpostalıyla selam göndermek gibi. Kişisel bilgi içeren formları doldurabilirim Örneğin: Otel kayıt formuna isim, uyruk ve adres yazmak gibi. 

 

 

Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilirim. Teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel mektupları yazabilirim. 

 

 

Bildik ya da ilgi alanıma giren konularla bağlantılı bir metin yazabilirim. Deneyim ve izlenimlerimi betimleyen kişisel mektuplar yazabilirim. 

 

 

İlgi alanıma giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilirim. Belirli bir bakış açısına destek vererek  ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir kopozisyon  ya da rapor yazabilirim. Olayların ve deneyimlerin benim için taşıdıkları önemi ön plana çıkaran mektuplar yazabilirim. 

 

 

Görüşlerimi ayrıntılı bir biçimde, açık ve iyi yapılandırılmış metinlerle ifade edebilirim. Bir mektup, kompozisyon ya da rapor yazabilirim.  Önemli olduğunu düşündüğüm konuları ön plana çıkararak karmaşık konularda yazabilirim. Hedef belirlediğim okuyucu kitlesine uygun bir üslup seçebilirim. 

 

 

Uygun bir üslup açık, akıcı metinler yazabilirim. Okuyucunun önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak etkili, mantıksal bir yapılandırmayla bir durum ortaya koyan karmaşık mektuplar, raporlar ya da makaleler yazabilirim. Meslekî ya da edebî yapıt özetleri ve eleştirileri yazabilirim. 

 

 

 

İngilizce programlarımız ile öğrencilerimizi, iletişim kurabilme isteğine cevap verebilecek şekilde hazırlanmış programlar ve özenle seçilmiş görsel, işitsel ve dokunsal eğitim materyalleri ile daha güvenli yarınlara hazırlamayı hedefliyoruz. Kursiyerlerimiz modern eğitim araçlarıyla donatılmış sınıflarımızda onları motive eden, nitelikli ve deneyimli eğitmenleri ile dört alanda beceri geliştirip (Reading, Writing, Speaking, Listening) en akıcı ve hatasız bir şekilde kullanacak şekilde eğitim alırlar.

A1 (1. Kur)
Daha önceden İngilizce bilmeyen öğrencilerimize, günlük hayatlarında iletişim kurabilmelerini, yol tarif edebilmelerini ve mektup arkadaşı ile çok basit düzeyde iletişim kurabilmelerini sağlayacak dilbilgisi yapıları ve kelime bilgisi bu seviyede verilir.

Bu seviyede öğrenim gören bir öğrenci temel olarak geniş zaman ve geçmiş zamanda cümle kurmayı öğrenmektedir. Bunun yanısıra, isim, sıfat, zamir, zarf ve edat gibi kelime türlerinin cümle içindeki kullanımları konusunda alıştırmalar yapan öğrencilerimiz kendilerini daha rahat ifade etmeye başlamaktadır. Sıfatların derecelendirilmesi ve nesneler arasında karşılaştırma gene bu kurda öğrenilmektedir.

Bütün bu dil bilgisi konularının yanında bu seviyeyi bitiren bir öğrenci kendini, arkadaşlarını veya ailesini tanıtmayı, hobilerini, alışkanlıklarını, günlük yaşantısını anlatmayı, bulunduğu ortamı veya evini, odasını, işyerini tasvir etmeyi, yapabildiği veya yapamadığı şeyleri söylemeyi, geçmiş yaşantısını, en son gittiği tatili anlatmayı, kibar bir şekilde soru sormayı, yemek ısmarlamayı, yön tarif etmeyi ve nesneler, insanlar veya ülkeler arasında karşılaştırma yapmayı öğrenmektedir. Bu konularda öğrenciler çok rahat iletişim kurabilmekte ve konuşabilmektedir.

Bütün bu becerilerinin yanında öğrencilerimiz farklı kültürlerin yemek alışkanlıkları, farklı kişilerin öz geçmişleri hakkında konuşmayı veya yazmayı, mektup yazma konusunda gerekli olan yazma becerisini ve kelime dağarcığını 9 ünite boyunca 9 günde edinmektedirler.

Bu seviyede dersleri düzenli takip eden ve devamsızlık yapmayan öğrencilerimiz birinci kuru başarıyla tamamlamakta ve basit düzeyde iletişim kurabilmektedirler.

A2 (2.Kur)

Temel İngilizce bilgisi ile başlangıç seviyesini bitiren öğrencilerimiz ikinci kurda daha fazla kelime öğrenerek daha detaylı bir bilgiye sahip olmaya başlarlar. Başlangıç düzeyinden farklı olarak geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman kullanımındaki farklılıklar daha detaylı bir şekilde işlenir. Bu seviyeyi bitiren öğrencimiz artık biraz daha güvenli bir şekilde iletişim kurabilmekte ve kendini daha rahat ifade edebilmektedir.

İkinci seviyeye öğrencilerimiz şimdiki zaman kalıbını öğrenerek başlarlar. Birinci seviyeden sonra yavaş yavaş zamanları daha detaylı kullanmaya başlayan öğrencilerimiz gelecek ile ilgili amaçlarını ve isteklerini de ifade edebilirken, birlikte oldukları kişilere önerilerde bulunabilmektedirler. Öğrenilen zamanların yanında ilk seviyede öğrendikleri konuları tekrar etmeye devam ederler ve pekiştirici alıştırmalar yaparlar. Öğrenciler, genişletilmiş okuma parçaları ile İngilizce okuma ve anlama becerilerini geliştirirler. Bu seviyede İngilizce’de en çok kullanılan ve geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanla ilgili bağlantıyı anlatan Present Perfect Tense öğrenilir. Bu yeni bilgiler ile öğrenciler artık deneyimlerinden rahatlıkla söz edebilmektedirler.

Bu kurdaki öğrencilerimiz kuşak çatışması, yaşam şekilleri ve alışkanlıkları, geçmiş yaşantıları, ünlü kişilerin biyografilerini ve gelecekle ilgili seçimler ve istekler ile ilgili konularda okuma parçaları okumakta ve rahatlıkla konuşabilmektedirler.

B1 (3. Kur)

Temel yapıları öğrenen öğrencilerimize, önemli dilbilgisi yapılarının öğretildiği seviyedir. Bu düzeyde, öğrenci İngilizce ile artık daha güzel iletişim kurabilmekte ve kendini daha rahat ifade edebilmektedir.

Öğrenciler, Pre – Intermediate kuruna sıfatların kullanımlarını tekrar ederek başlarlar. Bu konu ile artık nesneler, ülkeler ve kişiler arasında daha rahat karşılaştırma yapabilmektedirler. Bu seviyeye birinci ve ikinci seviyelerde öğrenilen konuların tekrarı ile başlanmaktadır. Bu tekrarlar ile öğrenilen konular daha iyi pekiştirilmekte, ünlü kişilerin yaşam tecrübeleri ile ilgili okuma parçaları rahatlıkla okunmakta ve anlaşılmaktadır. Üçüncü seviyede öğrencilerimiz İngilizce’nin işlevsel olarak kullanımını da öğrenmektedir. Artık rahatlıkla zor durumda olan veya hasta olan bir insana tavsiye verebilmekte, zorunluluklarını rahatlıkla ifade edebilmekte ve gelecekle ilgili olasılıklardan ve koşullara bağlı olan durumlardan söz edebilmektedirler. Öğrenciler rahat bir şekilde yaşam tecrübelerinden söz ederken aynı zamanda geçmişteki alışkanlıkları ile ilgili de çok rahat konuşabilmektedirler.

Üçüncü seviye öğrencilerimizin İngilizce’nin temel dilbilgisi konularını tamamladığı seviyedir. Bu seviye bittiğinde öğrencilerimiz, konuşmaları üçüncü kişilere aktarılabilmekte, edilgen cümleler kurabilmekte, geçmişte yapılan etkinlikleri zaman sırasına göre anlatabilmektedirler. Artık hayallerimizi anlatmak daha kolaydır. Bu seviyede tarihi kişiliklerin kahramanlıklarıyla, insanların yaşadıkları ilginç tecrübelerle, ilginç hikayelerle ve önemli tarihi olaylarla ilgili okuma parçaları okunmaktadır.

Bu seviyeyi başarıyla bitiren öğrencilerimiz dördüncü seviyeye geçebilirler ve daha rahat bir şekilde iletişim kurarak kendilerini ifade edebilmektedirler.

B2 (4. Kur)

İlk üç seviyede, İngilizce’nin temel dilbilgisi yapılarını ve en çok kullanılan kelimelerini öğrenen öğrencilerimiz, dördüncü seviyede artık öğrendiklerini pekiştirmeye başlamaktadır. Daha çok okuma ve dinleme çalışmalarının yapıldığı bu seviyede İngilizce’yi kullanmak artık biraz daha rahat olmaktadır.

Zamanların tekrarı ile başlanan dördüncü kurda yoğun okuma parçaları ile öğrenilen konular pekiştirilmektedir. Bu kurda öğrencilerimiz öğretmenleri ile birlikte daha çok konuşma ve okuma alıştırmaları yaparak yabancı dil kullanımını en üst düzeye çıkarmaktadırlar.

Dilbilgisi konuları arasında geçmiş zaman, gelecek zaman, şimdiki zamanın farklı kullanımları, sıfatlar, fikirlerimizi ve tercihlerimizi anlatmak için kullanılan kalıplar, olasılık ve varsayımları ifade etme biçimleri, bağlaçlar, edilgen yapılar, alışkanlıkların ifade edilmesi için gereken cümle kalıpları gibi konular işlenmektedir.

Kelime bilgisi ise, sıfatlar, duyguların ifadesi, boş vakit aktivitelerini anlatma, kişileri tasvir etme, gazete küpürleri hakkında konuşma, eğitim, ev içi etkinlikler, yaşam devreleri, hobiler, telefonda konuşma, alışveriş, hava durumu, ölçüler, suç ve kanun, ulaşım, yiyecek ve içecek, sağlık gibi konularda okunan okuma parçaları ve yapılan alıştırmalar ile geliştirilmektedir.

Bu konularda öğrenilen kelimeler, kişisel hatıralarımız, televizyon programları, gazetelerden seçilen hikayeler, eğitim, yönetim şekilleri ve iş tecrübeleri, gelenekler, tatil ve sanat gibi değişik konularda okunan metinler ile pekiştirilmektedir.

Farklı konularda öğrenilen kelimeler, okunan parçalar ve yapılan tartışmalar ile öğrencilerimiz daha güvenli bir şekilde iletişim kurabilmek

C1 (5. Kur)

Bu seviyede öğrencilerimiz İngilizce’yi kullanma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparlar.

Öğrencilerimiz Intermediate seviyesinden itibaren artık pratik yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparlar. Güncel ve eğlenceli ve okuma parçaları ile okuma – anlama becerisinin geliştirildiği, dinleme yeteneğinin geliştirilmesine yönelik alıştırmaların yapıldığı Intermediate seviyesinde tüm bu çalışmalar ile kelime bilgisinin de arttırılması hedeflenmektedir.

Intermediate seviyesinde işlenen ünitelerde öğrenciler, ileşkiler, olasılıklar, farklı kişilikler, soruların üçüncü kişilere aktarılması, batıl inançlar ve evlilik gibi konularda okuma parçaları okudukları gibi aynı zamanda İngiliz Edebiyatında ün kazanmış yazarların kısa hikayelerini de işlerler.

C2 (6. Kur)

Tamamı yabancı öğretmen ile yürütülen bu sınıflarda öğrenilen bilgiler aktif duruma getirilerek, İngilizce’nin daha akıcı bir şekilde kullanılması hedeflenir.

Yoğun bir çalışmaya eşlik eden güncel ve ilgi çekici okuma parçaları ile donatılmış bir çalışma kitabı ve ders kitabı ile öğrenci İngilizce öğrenimini en güzel şekilde tamamlamaktadır.

Kapsamlı okuma parçalarının içinde pekiştirilen dilbilgisi konuları daha iyi anlaşılmaktadır. Artık dilin işlevsel ve durumsal kullanımı üzerinde durulmaktadır.

İnsan ilişkileri, fiziksel problemler, toplumsal davranışlar, iletişim bozuklukları, çevremizdeki kültür varlıkları, tatiller, mektup türleri, renk körlüğü, politika, zamanı verimli kullanma, ilginç insanlar, çalışma ortamları, unutkanlık, dürüstlük, askerlik, geleceği tahmin etme gibi konularda kelime bilgisi, ilginç okuma parçaları ile pekiştirilip dersler eğlenceli ve verimli bir şekilde işlenmektedir.