NLP Grup Eğitim

Duygusal Zeka Eğitimi

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

Duygusal Zeka her zaman ve her yaşta geliştirilip ilerletilebilen, öğrenilebilir bir zekadır. Yaşamsal öneme sahiptir, duygusal güçleri gerektiği gibi kullanmasını bilen kişiler yaşamlarının her alanını kendileri için daha kolay hale getirmişlerdir.

1970’lerin başlarında Nörolinguistik Programlama (NLP) isimli yeni bir iletişim modeli geliştirildi. Bu modelin başlangıcından itibaren, kişisel gelişim alanında birçok yeni yaklaşım ve gelişmeler ortaya çıktı. Duyusal kesinlik, zihin okuma, auralar, dünyayı durdurma (içsel diyaloglar) konularında deneyler yapıldı ve NLP’nin ilk günlerinden itibaren buna benzer birçok eğlenceli konu ortaya atıldı. Tüm bu gelişmelerin ortak bir teması vardı: bize, güçlü yanlarımızın farkında olmayı ve bunları değerlendirmeyi sağlayacak beceriler kazandırmak ve diğer insanlar ile iyi etkileşimler kurmak. Bu kişiler arası etkileşim, en samimi ilişkilerimizden, şirket adına yapacağımız Muti milyon dolarlık bir sözleşme görüşmelerine kadar uzanabilir.

Akademik zeka düzeyleri ne olursa olsun (‘zekayı’ ve dolayısıyla da potansiyeli ölçmenin geleneksel yöntemi) duygusal zeka düzeyi yüksek olan insanlar daha başarılı olurlar. Bazı iletişim alanlarında, gerçek iletişimin heyecanı ve gizemi kaybolur. Duygusal zeka ile bu heyecana yeniden kavuşup, kişiler arası iletişimi daha kaliteli hale getirebilirsiniz. Bununla birlikte ilişkilerde daha fazla sevgi, sosyal yaşamda başarı, daha başarılı bir kariyer ve daha sağlıklı bir yaşam gibi sayısız getirileri vardır. Ayrıca, duygusal zekası yüksek bir insan kendi kişisel gereksinimlerinin daha çok farkında olacak ve bunları gerçekleştirmek için daha istekli olacaktır. Kısacası, başarılı ve dengeli bir yaşam sürecektir.

Bu kurs, duygusal zeka düzeyinizi artıracak becerileri geliştirmek üzerine odaklıdır. Gerekli becerileri pratik yoluyla kazandıran uygulamalı bir kurstur

Eğitim İçeriği

Alt Modalitelerin Keşfedilmesi
Yeni Duyguların Oluşturulması
Hedef Belirleme Spesifikasyonları
İçeriden / Dışarıdan Gözlem
Uyum Becerileri
Doğrudan Aynalama
Ses tonu, Tempo ve Sesin Aynalanması
Uyum Becerileri
Net İsteklerde Bulunmak
Sesin Analog İşaretlemesi
Sözsüz İletişim
Erişim İpuçları
Yüklemler
Göz erişim ipuçları ile yüklemleri eşleştirme
Yüz hareketleri- jestler
Diğer erişim ipuçları
Engellerin Üstesinden Gelmek
Anlamı yeniden çerçevelemek
Bağlamı yeniden çerçevelemek
Kalibrasyon
Görsel kalibrasyon
İşitsel kalibrasyon
Dokunsal kalibrasyon
yeniden çerçevelemek
Çapalama