NLP Grup Eğitim

Etkin Satış Becerileri

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

Program Hedefi
Program, müşteri tatmininde süreklilik ve satış etkinliğini artırmak için gerekli becerileri kazandırmayı amaçlar.

Süre ve katılımcı sayısı: 2-3 gün, 61/2 saat / gün; ideal katılımcı sayısı 12, maksimum katılımcı sayısı 16.

Program İçeriği:

 • Satış çalışanlarının değişen rolü
 • Temel aktivite ve becerilerin sınanması
 • Kişilerin satış hakkındaki önyargılarının analiz edilmesi
 • Satışta çalışanların değişen rolünün tanımlanması
 • Satışta İlişki Geliştirme
 • Etkin dinleme.
 • Müşterilerle ilişki geliştirmenin önemi
 • Sözlü ve sözsüz iletişimin kullanımı
 • Satışın Basamakları
 • Satış basamaklarının tanımlanması
 • Ürün / Hizmet kazancı analizi
 • Satışta ihtiyacın doğru tanımlanması
 • İhtiyaca uygun doğru ürün ve çözümün oluşturularak sunumu
 • Ürün / hizmet özelliklerinin kazanca dönüştürülmesi
 • İlave ve alternatif satış fırsatları
 • İtirazları satışa dönüştürmek
 • Şikayetlerle başa çıkmak
 • Tereddütlerle başa çıkmak
 • İtiraz ve engellerin üstesinden gelmek.
 • Satışın sonuçlandırılması
 • Kar/Kazanç sözünün alınması.
 • Muhtemellik / Olası yeni işlerin araştırılması.
 • Zaman ve mekan organizasyonu
 • Satışta mekan yönetimi
 • Zamanın iyi kullanımı
 • Pratik yaklaşım
 • Öğrenilmiş becerinin uygulamaya geçirilmesi.
 • Kişisel hareket planının tamamlanması.

Program Süresi: 2-3 Gün

Katılımcı Sayısı: Maksimum 18 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili: Satış sürecinde yer alan ve satış yapan tüm çalışanlar.