NLP Grup Eğitim

Proficiency

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

Okuma, dinleme, dilbilgisi ve yazma sınavı olmak üzere dört bölümden oluşan bu yeterlilik sınavı hızlandırılmış ve yoğun bir programdır.

Proficiency sınavı, özel üniversitelerin hazırlık sınavlarını geçmek için yapılan ‘ İngilizce Yeterlik’ sınavıdır. Bu sınav okuma, dinleme, dilbilgisi ve yazma sınavı olmak üzere dört bölümden oluşur.

Okuma bölümünde, öğrencilerin İngilizce okuma ve kelime bilgilerinin sınandığı çeşitli uzunlukta okuma parçaları ile 40 soru vardır. Sınav süresi 1 saat 30 dakikadır.

Dinleme bölümünde üç ayrı bölümden oluşan 30 soru vardır. Öğrencilerin İngilizce dinleme becerilerini ölçen bu bölüm 35 dakikadır ve tüm dinleme parçaları iki kez dinletilmektedir.

Dilbilgisi bölümünde öğrenciye, boşluklu okuma parçaları, cümleler ve diyaloglar verilerek dilbilgisi kuralları doğrultusunda ve anlatım bütünlüğünü bozmayacak şekilde tamamlaması istenmektedir. Sınav süresi 1 saattir.

Yazma bölümünde öğrencilerin yazma becerileri test edilir. Öğrenciler, verilen iki konudan birini seçerek yaklaşık 350 kelimelik bir kompozisyon yazmaları istenmektedir. Sınav süresi 1 saat 15 dakikadır.

NLP GRUP ‘da Proficiency sınıflarında sınav teknikleri öğretilmekte ve İngilizce becerisini geliştirici konular işlenmektedir. Verilen testler ile öğrencilerin bu sınava hazır duruma gelmeleri amaçlanmaktadır. Proficiency sınavında başarılı sayılabilmek için toplam puan olan 150 üzerinden minimum %60 oranında başarı sağlamak gerekmektedir.