NLP Grup Eğitim

Zaman ve Yaşam Yönetimi

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

Bu seminer, zaman yönetiminin temel prensiplerinin kavranmasını ve uygulanmasını amaçlayan, uygulamaya dayalı oldukça pratik bilgiler içeren bir yapıda hazırlanmıştır.

Program hedefi

Program;

Zaman yönetimi amaçlarını anlama,

Günlük işlerinde zaman kaybettiren faktörleri belirleme,

Kendi özel durumları için verimli zaman yönetimi stratejileri gerçekleştirebilme,

Zamanında harekete geçmek için düzenli bir zaman yönetimi yaklaşımına sahip olma,

Yetki devrini bir zaman yönetimi aracı olarak verimli bir şekilde kullanabilme,

Bu seminerde geliştirilmiş zaman yönetimi teknik, kavram ve stratejilerini uygulayabilme,

Günlük işlerde ve uzun vadede zamanı yönetme, becerilerini kazandırma amaçlarını taşır.

Programın içeriği

Zaman ve toplantı yönetimine neden ihtiyaç duyuyoruz?

Zamanı yönetmek

Toplantıları yönetmek

İşe başlamak

Bireysel Analiz

Zamanımı ben nasıl yönetiyorum sorusuna cevap arama

Zaman tuzaklarımız neler?

Bütünsel yaklaşım

Planlamanın zaman yönetiminde önemi

Hedeflerin net, anlaşılır ve uygulanabilir olmasının zaman planlama
açısından önemi

Doğruyu seçmek

Planlar arasından önceliklerin saptanması

Programlamanın hayatı kolaylaştıran önemi

Program önerileri ve haftalık programın uygulanması

Tuzaklardan korunmak

Düzenin önemi

Bölünmelerle başedebilmek

Birlikte çalışmak

Zaman ilintili kişilik profilinin belirlenmesi

İşleri delege etme

Hayır diyebilme

Ekip zamanının etkin kullanımı

Program Süresi: 2 Gün

Katılımcı Sayısı: Maksimum 18 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili: Zamanı etkin bir şekilde kullanmak isteyen herkes bu programa katılmalıdır.