NLP Grup Eğitim

Kur Düzeni Rusça

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

Eğitimler dört seviyeden oluşmaktadır : (A) başlangıç, (B) orta, (C) ileri düzey ve (D) üst düzey.
Başlangıç seviyesi (A1 ve A2): Öğrenciler düşüncelerini, duygularını ve ihtiyaçlarını basit bir şekilde ifade etmeyi ve günlük hayata dair kısa metinleri okuyup yazmayı öğrenirler.
Orta seviye (B1 ve B2): Öğrenciler rusça konuşma ve yazma konusunda kapasitelerini geliştirirler ve genel metinleri ve sade edebi metinleri okuyabilirler.
İleri seviye (C1, C2 ve C3): Öğrenciler genel konular üzerine detaylı bilgi vermeyi, kendilerini sözlü ve yazılı olarak akıcı bir şekilde ifade etmeyi öğrenirler ve artık seviyeleri en zor metinleri dahi anlamaya yeterlidir.
Üst seviye (D1 ve D2): Öğrenciler fikirlerini ifade edebilme, tartışmalarda etkin olarak yer alma ve bir takım kalıp ve deyimleri sözlü ve yazılı olarak kullanabilme konusunda kendilerini geliştirirler.