NLP Grup Eğitim

Etkin İnsan Yönetimi

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

Bir yönetici olarak, tam anlamıyla etkili olabilmek için gerekli özelliklerden birisi de, diğerlerini yönetebilme yeteneğidir. Yanınızda çalışanların katılımı olmadan herhangi bir başarıya imza atmanız düşünülemez. Bu durumda onların kişisel gelişimi ve özellikle değişim süreçlerine adaptasyonları hayati önem taşır. Her yönetici, değişik karakterlerdeki çalışanlardan motivasyonu yüksek, başarılı ekipler kurma ihtiyacı duyar. Bu program, tüm bu sayılanları gerçekleştirmenin ipuçlarını sunmaktadır.

Program Hedefi

Yöneticinin günlük iş akışında karşılaşacağı, yönetim etkinliğini azaltan olay ve gelişmeleri tanıtmak,
Yönetim esasları açısıyla çözüm arama yaklaşımı kazandırmak,
Temel yönetim kavramlarını tanımlama ve irdeleme olanağı yaratmak,
Katılımcının, kendi insan yönetimi sistemini sorgulayarak, insan yönetiminde değerlere ve kriterlere daha bilinçli yaklaşmasını ve ekibinin performansını arttırabilmesini sağlama,
Yöneticilerin ve çalışanların rollerini irdeleme,
Etkili insan yönetimini başarılı performansa yöneltmenin yollarını tartışma, amaçlarını taşır.

Kimler katılmalı?

Orta ve alt kademede yönetici olarak çalışan, ekiplerinden veya iş gruplarından daha yüksek performans elde etmek isteyen tüm fonksiyonel grup liderleri, proje veya program koordinatörlüğü görevini üstlenmiş yönetici adayları.


Program İçeriği

Yeni yönetim gerçekleri

İnsan yönetiminin sürekli dinamiğini etkileyen faktörleri tanıma:

Organizasyon kültürü

Takım çalışması

Kişisel motivasyon

Planlama, organize etme

Yönetim planlaması ve kontrolü kavramlarının açıklanması ve uygulanması

Belirli hedeflere ulaşmak için kendiniz ve yanınızdakiler için hareket planı oluşturmanın yolları

Önceliklerin tespiti, kaynakların kullanılması, görev ve sorumlulukların paylaştırılması

Problem çözme ve karar verme

Farklı yapıdaki problemler

Problem çözümünde karşılaşılan engeller ve bunları aşmanın yolları

Rasyonel karar verme için teknik geliştirme

Yaratıcı problem çözme tekniklerinin etkili kullanımı

Yetki devrinin yöneticilere faydaları

Etkin yetki devrinde yöneticinin rolü

Yetki devri süreci

Yetki devrinin kazandırdıkları

Çalışanları motive etmek

Çalışanların yaptıkları işleri performans ve çaba kriterleriyle değerlendirip ödüllendirme

İşleri insanların ilgisini çekecek ve katılımından zevk alacakları hale getirmek

İş yerinde uygulanmak üzere bir hareket planı geliştirmek

Bilgi alışverişi (Feedback)

İnsanların davranışlarına objektif yaklaşmayı öğrenme

Bilgi akışını geliştirme ve kullanmayı öğrenme

İnsan ilişkilerini geliştirerek bunun yapıcı bilgiye faydalı olmasını sağlamak

Grup dinamikleri ve takım halinde çalışmak

Takımlar neden başarılı/başarısız olurlar?

Grup liderinin rolünün önemi ve bu rolde daha etkili olamanın yolları

Kişilerin gruba katılımlarını tanımlama

Takımların gelişim süreçlerini analiz etme ve ekibin bu süreçteki yerini belirleme

Liderlik

Belirsizlik ve değişim süreçlerinde bir liderden beklenen görevler

Liderlik özelliklerini bir vizyon yaratma ve paylaşmada kullanma

Liderlik stilinizi tanımlayıp değişik durumlar için yeterliliğini sorgulama

Performans yönetimi

Yönetim yaklaşımlarını sorgulayarak yapıcı katkılar sağlama ve kişisel yaklaşımı daha etkin kılma

Ekip için tam anlamıyla tanımlanmış ve gerçekçi hedefler belirlemeyi öğrenme

İyi bir dinleyici olma

Ekip geliştirme ve yönetme

Ekibinizin ihtiyaçlarını belirleme ve bunları karşılayacak alternatifler geliştirme

Eğitim, motivasyon ve gelişim çabasına insanların verdiği farklı tepkileri değerlendirme ve bunlardan yararlanma yolları

Değişim yönetimi

Güncel değişim dinamiklerinin incelenmesi

Değişimi tanımlayıp takım elemanlarının direnmelerini önleme ve onlara uygun bir süreç haline getirme

İnsanları değişim için cesaretlendirmenin yolları

Uyuşmazlıkların ele alınışı

Sağlıklı ve sağlıksız çatışma ayrımı

Çatışmadan yararlanmanın yolları

Gruplararası yıkıcı çatışmaları önlemenin yolları

Kişisel bakış açısıyla çatışmayı ele alıp sorgulama


Program Süresi:
3 Gün

Katılımcı Sayısı: Maksimum 18 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili: