NLP Grup Eğitim

Zaman ve Önceliklerin Yönetimi

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

Program Hedefi

Zaman ve Önceliklerin Yönetimi” programında, katılımcılara iş yaşamlarındaki hedefleri doğrultusunda zamanlarını daha etkili ve verimli kullanabilmeleri için gerekli olan teknikleri kazandırmak hedeflenmektedir.

Program İçeriği

Zamanın İş Yaşamı İçerisindeki Değer ve Önemi

Zamanı Etkili Kullanmanın Kazandırdıkları

Zaman Yönetimi Teknikleri

Hedef Belirlemek

Etkili Hedef Belirleme Kriterleri

Hedeflere Göre İşleri Önceliklendirme

Sonuç Odaklı Çalışma Alışkanlığı

Mevcut Durumu Analiz Etmek

Kişisel ve Kurumsal Zaman Hırsızlarının Tespiti

Mevcut Durumu Artı ve Eksileri İle Değerlerdirmek

Hedefler ile Mevcut Durum Arasındaki Farkı Kapatmak için Zamanı Planlamak

Zaman Planlama Teknikleri

Zaman Yönetimi Matrisi, ABC Analizi, Parkinson Kuralı, Aktivite Kapanı

Harekete Geçmek

Erteleme ve Bölünmeleri Engellemek

Gerektiğinde “Hayır” Diyebilmek

Hedefler Doğrultusunda Belirlenen Bazı İşleri Delege Edebilmek

Gereksiz Mükemmeliyetçiliği Önlemek

Çevresel Olumsuz Faktörler İçin Önlem Almak

Geri Bildirim Vermek

Hedeflere Göre İlerlemeyi Geri Bildirim ile Takip Etmek

Zaman Yönetimi Alıştırmaları

Program Süresi: 1 Gün (8 saat)

Katılımcı Sayısı: Maksimum 16 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili: Tüm çalışanlar.