NLP Grup Eğitim

Profesyonel Yaşamda Duyguların Yönetimi

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

Program Hedefi
Profesyonel Yaşamda Duyguların Yönetimi” programında, katılımcılara kendi duygularını yönetebilmeleri için gerekli olan duygu yönetimi becerilerini kazandırmak hedeflenmektedir.

Program İçeriği

İş Performansı Açısından Duygu Yönetiminin Önemi

Duygu ve İş Motivasyonu İlişkisi

Duyguların Gücü

Duyguların Oluşumu

Duygunun Tanımı

Beynin İşleyişi

Duygu, Düşünce ve Davranışların İlişkisi

Duygu Yönetiminin 3 İlkesi

Klasik Şartlama

Operant Şartlama

Model Alma

Duyguların Yönetiminde Duygusal Zeka Kavramı

Duygu Yönetimi Becerileri

Kişisel Farkındalık

Kendini Yönetmek

Motivasyon

Empati

Sosyal Beceriler

Grup Çalışması ve Uygulamalar

Program Süresi: 2 Gün (16 saat)

Katılımcı Sayısı: Maksimum 16 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili: Tüm çalışanlar.