NLP Grup Eğitim

Kişisel Değişim ve Motivasyon

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

Program Hedefi
“Kişisel Değişim ve Motivasyon” programında, 21.yy profesyonellerine yaşadıkları değişime hızlı uyum sağlayabilmeleri ve değişimden rekabet avantajı elde edebilmeleri için gereken esnek düşünce ve davranış kalıplarını kazandırmak hedeflenmektedir.

Program İçeriği

21.yy İş Dünyasında Değişim

Değişimin Doğası

Değişime Direnç ya da Değişime Uyum

Geçiş Dönemlerinin Zorlukları

Uyum Problemleri

Sınırlayıcı İnançlar

Kişisel Hareket Alanını Genişletmek

Kişisel Değişim Süreci

Kişisel Vizyon Belirlemek

İş ve Özel Yaşamdaki Değerleri Dengelemek

Harekete Geçmek İçin Gereken Kişisel Motivasyonu Sağlamak

Etkili Hedefler Belirlemek

Hedeflere Ulaşmak İçin Gereken Davranışları Belirlemek ve Önceliklendirmek

Çevresel Koşulları Düzenlemek

Kişisel Motivasyon

İç ve Dış Motivasyon Tanımları

Kişisel Motivasyonu Olumlu ve Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler

Sosyal Roller ve Kişisel Motivasyona Etkileri

Motivasyon Yönleri

Uzaklaşmacı ve Yaklaşmacı Motivasyon

Motivasyon Uygulamaları

Grup Çalışmaları ve Uygulamalar

Program Süresi: 2 Gün (16 saat)

Katılımcı Sayısı: Maksimum 16 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili: Tüm çalışanlar.