NLP Grup Eğitim

Kişiler Arası Etkin İletişim

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

Program Hedefi

“Kişiler Arası Etkin İletişim” programında, kurum içi iletişim ve bilgi akışının artırılması amacıyla, katılımcıların kişiler arası iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Program İçeriği

İletişimin İş Performansı Açısından Önemi

Kişiler Arası Etkin İletişimin Kazandırdıkları

İletişimin Tanımı

İletişimin Hedefleri

Kurum İçi Etkin İletişim

Kurum İçi İletişim ve Bilgi Akışının Önemi

Kişiler Arası İletişim Süreci

Düşünme Sürecinin İletişime Etkisi

Düşünme Sürecinde Yapılan Yanlışlar

Algılama ve Düşünme Farklılıkları

Varsayımlar, Şartlanmalar ve İnançlar

Algıda Seçicilik ve Genellemeler

Etkin İletişim Becerileri

Aktif Dinleme

Soru Sorma Becerileri

Doğru Sözcükleri Kullanma

Beden Dilini ve Sesi Etkin Kullanmak

Geri Bildirim

İletişim Uygulamaları

Program Süresi: 1 Gün (8 saat)

Katılımcı Sayısı: Maksimum 16 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili: Tüm çalışanlar.