NLP Grup Eğitim

Ekip Çalışması

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

Program Hedefi
“Ekip Çalışması” programında; katılımcılara ekip çalışmasının temel unsurlarını uygulama ağırlıklı olarak kazandırmak hedeflenmektedir.

Program İçeriği

 • Ekip Çalışmasının Kurum Performansına Etkisi
 • Ekip Çalışmasının Unsurları
 • Ekip Kavramı
 • Ekip ve Grup Farkları
 • Ekip Oluşum Süreci
 • Ekip İçi Etkili İletişim
 • Ekip İçerisinde Bilgilenme
 • Ekip İçi İlişkiler
 • Ekip Çalışması İçerisinde Öğrenme Becerileri
 • Ekip Karakteristikleri
 • Ekip İçerisinde Farklı Tutum ve Davranış Modelleri
 • Ekip Atmosferi
 • Ekiplerde Karar Alma
 • Grup Çalışmaları ve Uygulamalar

Program Süresi: 1 Gün (8 saat)

Katılımcı Sayısı: Maksimum 16 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili: Tüm çalışanlar.