NLP Grup Eğitim

Etkili Ekip Geliştirme ve Yönetimi

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

Bu son derece dinamik ve interaktif program, ekip liderinin ekiplerinden maksimum verimi almalarına yönelik olarak hazırlanmıştır. Rol yapma, vaka ve grup çalışmaları yoluyla, tek başına iş tecrübesiyle kazanılamayacak ekip yönetim becerileri katılımcılara verilecektir.

Program Hedefi

Program katılımcının;
Objektif olarak kendi liderlik tarzını analiz edebilmesini,
Yönetimde zayıf ve güçlü yanlarını irdeleyebilmesini,
Ekiplerin etkili performans elde edebilmesini etkileyen engelleri tanıyabilmesini ,
Sistematik ekip geliştirme stratejisi oluşturabilmesini,
Ekip gelişimini başarılı performanslara yöneltme becerisi kazanmasını sağlamayı amaçlar.

Program İçeriği

 • Ekipler ve ekip gelişimi
 • Ekiplerin stratejik sonuç elde etmedeki göz ardı edilemez rolü
 • Başarılı ekiplerin tanımlanması ve özellikleri
 • Başarılı ekip gelişimine engeller
 • Çeşitli ekip yapıları
 • Ekip gelişim stratejileri
 • Ekip üyelerinin rol ve sorumlulukları
 • Ekip içindeki güç dengelerinin belirlenmesinin önemi ve bunun eksikliğinin olası sonuçları
 • Ekip dinamiği ve roller
 • Ekip içindeki rol tercihiyle görev talebi arasındaki çelişki ve bunun birey/ekip performansına etkisi
 • Rol davranışlarının belirlenmesi ve ele alınması
 • Dengeli ekip özellikleri
 • Özel ekip yapıları
 • Belirli projelerde çapraz fonksiyon ekiplerin kullanımı
 • Farklı kültürlerden ve/veya uzak ekiplerin yönetimi
 • Ekibe liderlik etmek
 • Ekip liderinin hayati rolü
 • Ekip başarısını etkileyebilecek çeşitli liderlik becerileri
 • Liderlik tarzlarının ve ekip hedeflerine uygunluğunun gözden geçirilmesi
 • Ekip içi roller ve davranış biçimlerine ilişkin bilgilerin ekip ihtiyaçlarına ve iş tercihlerine olan duyarlılığa faydaları
 • Ekip rolü tercihleri
 • Katılımcıların ekip rol tercihleri
 • Ekip rol tercihinin diğer ekip üyelerine etkisi
 • Ekip rol tercihinin liderlik, karar verme, kişisel beceriler ve ekip geliştirme becerileri açısından anlamı
 • İletişim ve gelişim
 • Ekip üyeleri arasında iletişim
 • Ekip – yönetim arasında iletişim
 • Destekleyici iletişim
 • Yapıcı geribildirim
 • Ekip karar alma prosesi
 • Veri toplama ve ekip problem çözme teknikleri
 • Etkin ve düzenli toplantılar
 • Ekip düşünmesinin önüne geçmek ve yaratıcılık
 • Anlaşmazlıkların çözümü

Program Süresi: 2 Gün

Katılımcı Sayısı: Maksimum 18 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili: Orta ve alt kademede yönetici olarak çalışan, ekiplerinden veya iş gruplarından daha yüksek performans elde etmek isteyen tüm fonksiyonel grup liderleri