NLP Grup Eğitim

Problem Çözme ve Karar Verme

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

Program Hedefi

Program, iş hayatında karşılaşılan problemleri tanımlama ve değerlendirme,

problemlerin çözümü için çok yönlü bir yaklaşım geliştirme ve her bir alternatifin etkinliğini belirleme,

belirsizlik ortamında karar verme ve verilen kararların işe olan etkilerini tartma,

günümüz iş dünyasında problem çözme ve karar almada kullanılan etkin düşünme teknikleri

problem çözme ve karar almada yaratıcılığın gerekliliği,

kişiliğin yaratıcılık üzerindeki etkileri,

yaratıcılığın bir çalışma biçimi olarak günlük hayata geçirilmesi

amaçlarını taşır

Programın İçeriği

. Problem çözme ve karar verme kavramına giriş

Problem çözme ve karar verme üzerine düşünceler

Problem çözme ve karar vermede yaratıcılığa duyulan ihtiyaç

Ben ne kadar yaratıcıyım?

Doğal yaratıcılık / Öğrenilen yaratıcılık

· Problem çözme ve karar vermenin önündeki engeller

Kanıksama

Kompleks düşünce

Kişilik faktörleri

Geleneksel öğretim teknikleri iş hayatımızda problemlere yaklaşımımızı nasıl etkiliyor?

· Problem çözme ve karar verme için düşünce teknikleri ve pratik uygulamalar

Yatay düşünce

Zihin haritaları

Altı düşünce şapkası

Vücut çevresiyle düşünme

Egzersizler

· Yaratıcılık ve gelecek ile ilgili tahminlerde bulunma

Aktif / reaktif düşünce

Tahmin etme / Buluş / Mükemmeliyetçilik

Değer tekelleri

Program Süresi: 2 Gün

Katılımcı Sayısı: Maksimum 18 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili: Günlük çalışmaları problem çözmeyi ve karar vermeyi gerektiren tüm yönetici ve çalışanlar katılabilirler.