NLP Grup Eğitim

Satışçılar İçin Sunum ve Tanıtım Teknikleri

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

Program Hedefi
Satışçılar İçin Sunum ve Tanıtım Teknikleri” programında, katılımcılara farklı profildeki müşterilere satışı kapamaya yönelik ve akılda kalıcı sunum ve tanıtımlar yapabilmeleri için gereken becerileri kazandırmak hedeflenmektedir.

Program İçeriği

 • Hazırlık ve Planlama
 • Hedefin Belirlenmesi
 • Müşteri Profili Analizi
 • İçerik Tasarımı
 • Zaman Planının Hazırlanması
 • Satış Materyalleri ve Görsel Malzemelerin Hazırlanması
 • Mekan Kontrolü ve Oturma Düzeni
 • Heyecan İle Başa Çıkma Teknikleri
 • Beceri ve Teknikler
 • Amaca Yönelik Sözcüklerin Kullanımı
 • Teknik Bilgilerin İlgi Çekici Hale Getirilmesi
 • Müşteri Profiline Uygun Beden Dili ve Ses Tonu Kullanımı
 • Satış Materyalleri ve Görsel Araçları Etkili Kullanma Becerileri
 • Zor Durum ve Davranışlarla Başa Çıkma Teknikleri
 • Kamera Çekimli Provalar ve Geri Bildirim

Program Süresi: 2 Gün (16 saat)

Katılımcı Sayısı: Her bir katılımcının kameraya kaydedilen sunum ve tanıtım provalarının izlenip geri bildirim verilmesinden dolayı, katılımcı sayısı maksimum 8 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili: Görev ve sorumlulukları gereği sunum ve tanıtım yapmaları planlanan ve halihazırda yapan tüm satışçılar.