NLP Grup Eğitim

Danışmanlık

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4
Danışmanlık

Son yıllarda ülkemizde binlerce şirket iflas etti. İflas etmeyenler de çok zor durumlara düşerek, işlerinin bir bölümünü tasfiye etmek zorunda kaldılar. Eleman çıkardılar, bulabildikleri her işten ve kalemden tasarruf etmeye çalışıyorlar. Ama kalıcı bir çözüm bulabilenlerin sayısı çok az.

Bu sonuçların ortaya çıkmasında dünyada ve ülkemizde yaşanan krizin payı var. Ama başarısızlıkların ve iflasların sebebi sadece kriz değil. Şirketlerin çoğu yeterli insan kaynaklarına, teknolojiye ve mali kaynaklara sahip iken batıyorlar.
Şirketlerin aldıkları iyi veya kötü sonuçların arkasında çok sayıda faktör bulunmaktadır. Bunlar şirketin içinde bulunduğu sektörden, sosyal ve ekonomik çevreden kaynaklanan sebepler olabildiği gibi, şirketin iç yapısından ve işleyişinden de kaynaklanabilir. Bunların araştırılması ve etkilerinin ortaya çıkarılması başlı başına bir disiplin işidir.
Tıpkı hastalıkların teşhis ve tedavisinde uzman hekimlerin uyguladıkları yöntemler gibi hassas bir disiplindir. Dünyamızın önde gelen başarılı şirketlerinin bile tercih ettiği Yönetim Danışmanı, dışarıdan bir göz olarak kalıplaşmış şablonların dışına çıkarak çözüm üretmede daha başarılı sonuçlara ulaşılmasını sağlıyor.
NLP GRUP yıllardır şirketlerde üst düzey yönetici olarak çalışıp, deneyim kazanmış ve yurtdışında uygulanan yöntemleri incelemiş mentor’ların geliştirdiği mentorluk hizmeti ile danışmanlık hizmetlerine yeni bir boyut getirmiştir. Bu hizmeti kısaca şöyle tarif edebiliriz:


NLP GRUP ŞİRKET KOÇLUĞU uygulamasında, bir şirketin ait olduğu sektör ve rekabet ortamı incelenerek işe başlanır. Bu incelemelerin sonunda sektörde hangi fırsatların ve tehlikelerin bulunduğu, yapılmaması gereken ve yapılması gereken şeylerin ne olduğuna dair ipuçları ortaya çıkarılır.
Sonra şirketin organizasyon şeması incelenir ( insan kaynakları, satış, pazarlama, muhasebe, finans, yönetim ve bilgi sistemleri vs). Bu incelemeler şirketin operasyonel birimlerinde hangi yeteneklerin bulunduğunu (şirketin ne yapabilir olduğunu) ortaya çıkarır.
Bu sistematik incelemeler yapıldıktan sonra, sektörde bulunan fırsatlar ile şirketin sahip olduğu farklılıklar arasında nasıl bir sinerji oluştuğu değerlendirilir. Şirketin bütünü itibariyle konulan teşhis ve önerilen reçete(çözüm) bir sonuç raporu ile sunulur.


NLP GRUP müşterisi ile birlikte hareket ederek derin bilgi birikimi, yenilikçi çözüm portföyü ve uzman kadrosu ile bir çözüm ortağı anlayışı ile hizmet veriyor. Güvene dayalı bu ilişkide, değer üretmek ve mahremiyete özen göstermek esastır. Daha mutlu, sağlıklı, verimli, kaliteli, kârlı ve başarılı bir iş hayatı liderliğiniz için karar kalitenizi artıracak kurumsal yönetim danışmanlığı hizmetimizi size tanıtmak ve sunmak için hizmetinizdeyiz.