NLP Grup Eğitim

İngilizce Dil Öğrenimi Metodolojisi

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Günümüzde kullanılan gramer ağırlıklı metodlarla yabancı dil öğrenimi, dilbilgisi kurallarının öğretilmesine ve buna bağlı olarak kalıp ezberletilmesine dayalı olarak yürütülmektedir. Hipnozla bilinçaltı düzeyde verilen İngilizce eğitiminde dilbilgisi ağırlıklı çalışma ve kalıp ezberletme ortadan kaldırılmıştır. Bu metodla kişi, dilbilgisi kurallarını (ana dilini öğrenmekte olan bir çocuk gibi) farkında olmadan, doğru bir şekilde edinir. Bu metoda uygun olarak kendi hayatımızdan örnek vermek mümkündür: Çocukluğumuzda konuşmayı öğrenirken Türkçe dilbilgisi çalışmadığımız halde öğrendiğimiz ve yetişkin bir insan olarak konuştuğumuz dil gramatik bir dildir. Dilbilgisi farkında olmadan istem dışı elde ettiğimiz bir olgudur. Demek ki düzgün ve gramatik bir dil konuşmak için dilbilgisi kurallarının ezberlenmesine gerek yoktur. Dilbilgisi kurallarını ezberlemek yerine dilin mantığını yakalamak ve en kestirme yoldan konuşmaya geçmek günümüz dilbilimcilerinin ısrarla üzerinde durduğu bir konudur.
Dilbilimcilere göre yetişkin eğitiminde iki ayrı yol vardır: Edinme ve öğrenme. Öğrenmede hedef, bilinçli olarak dilbilgisi kurallarının ezberlenmesidir. Dilbilimcilerin kendilerine göre sistemleştirdiği kurallar can sıkıcı ve öğrenciyi bezdiren bir tarzda ezberletilir ve sadece öğretilen konuyla ilgili alıştırmalar yaptırılır. Sözgelimi gelecek zaman konusu işlenmişse yapılan alıştırmalar da gelecek zamanla ilgilidir. Halbuki günlük hayatta konuşulan dilde tüm zamanlar ve dilbilgisi kuralları karışık olarak kullanılır. Bu nedenle dilbilgisi kuralları çok iyi öğrenilmiş olsa bile günlük hayattaki karmaşaya hazırlanmayan öğrenci konuşma noktasında sıkıntı çeker.

Edinme ise kendine özgü bir bilinçaltı süreci olup diğer öğrenme süreçlerine benzememektedir. Zihni gelişimini yeni tamamlamış bir çocuğun dil edinimi, içgüdüsel bir sistem sayesinde olmaktadır. Bu sisteme dil edinim aygıtı (language acquisition device) denmektedir. Bazı dilbilimcilere göre bu aygıt hayat boyu aktiftir. Ancak yetişkinlerin ikinci dil öğrenirken hayal kırıklığı yaşamaları, bu aygıtın harekete geçirilemeyişinden kaynaklanmaktadır. Uygun ortam ve uyarıcılar sağlandığında dil edinim aygıtı harekete geçmekte ve anadil edinimine benzer bir şekilde yeni dil öğrenilmektedir. Doğru uyarıcılarla yapılan bu çalışma neticesinde yeni dilin grameri farkında olmadan edinilir. Bir süre, bu uyarıcıları depolama dönemi yaşanır ve ardından konuşma başlar. Çocuklarda iki yıl kadar sürebilen bu dönem yetişkinlerde daha kısa sürelidir. Dilbilgisi ağırlıklı çalışmaların, kişinin bilinçli olarak dilbilgisine odaklanabildiği yazı yazma ya da dilbilgisi testi çözme durumlarında işe yaradığı fakat konuşma noktasında çözüm getirmediği artık kanıtlanmış bir gerçektir. Bilinçaltı ingilizce yöntemi, bu bilimsel gerçeklere göre düzenlenmiş bir çalışma programıdır. Eğitimi ve öğrencinin başarısını esas alan NLP GRUP, dünyadaki gelişimi ve değişimi takip eden, en yeni ve en hızlı öğrenme yöntemlerini arayıp uygulayan bir kurum olarak özel bir butik dil eğitim hizmeti vermektedir.
Şöyle geriye doğru gidildiğinde orta okuldan üniversite yıllarının sonuna kadar hemen hemen herkes yıllar boyu İngilizce eğitimi almış hatta çoğumuz özel ders veya kurslarla bu eğitimi pekiştirmeye çalışmışızdır.

Ama öyle bir noktaya gelmişiz ki, ya yabancı dil öğrenmeye kabiliyetimizin olmadığına inanmaya başlamış ya da bu işin Türkiye’de olamayacağına kendimizi şartlamışızdır. Yani hiçbir zaman bu olayın bir sistem işi olduğunu düşünmemiş sizlere uygulanan metodun Türk insanı için ideal bir yöntem olup olmadığını bir türlü fark edememişizdir.

Okul düzeyinde Türkçe bilen herkesin 7 gün de ingilizce yazıp konuşabileceğini iddia ediyoruz… İngilizce öğrenebilmek herşeyden önce kendinize güven ve insan aklının başaramayacağı hiçbir şeyin olamayacağına kendinizi inandırmanızla başlar.Geçmişteki yersiz ve boş korkularınızdan kurtulmanız, İngilizce eğitiminde atacağınız ilk adım olacaktır.

Bizler tıpkı bir bebeğin dili öğrendiği gibi önce kelimelerin anlamlarını bilmeden algılayarak kulak dolgunluğu yaratıp, daha sonrada aralarında zamanla anlam ilişkisi kurarak bütüne ulaşmayı hedefliyoruz.

YANLIŞLAR

Daha önce aldığınız, yıllarca süren İngilizce eğitimlerine rağmen hala istediğiniz düzeyde İngilizce konuşamamanızın nedeni ne olabilir?
Ezbere dayalı çalışmalar
Her öğrencinin aynı hızla öğrenmesinin beklenildiği kalabalık sınıf ortamları
Günlük hayat içerisinde İngilizce konuşma imkanının olmaması: “Pratik eksikliği”
Dil eğitiminin özelliklerini içermeyen, bilgi yüklemenin doğru bir dil öğrenme yolu olduğu anlayışı: “Öğretmen odaklı eğtim”
Her kelimenin anlamını bilmeden İngilizce konuşmaya cesaret edememek: “Hata yapma korkusu”
Saatlerce çalıştıktan sonra yazılı sınavlar aracılığıyla yapılan performans değerlendirmeleri: “Kağıt üzerinden kalan bilgiler”
Öğrencilerin ne öğrendiklerini, ne kadar geliştiklerini bilmeden rutin bir program içinde kaybolmaları.

Ve bunun gibi pek çok SORUN…

DOĞRULAR

Kendinize güvenerek ve akıcı bir şekilde İngilizce iletişim kurabilmeniz için gerekli olan İngilizce eğitimi nasıl olmalıdır?
Görerek, duyarak, hissederek ve konuşarak eğitim
Kişiye özgü öğretim modeli
Ana dil metoduyla doğal öğrenim
Konuşma refleksini geliştirecek bilinçaltı yaklaşım
Günlük hayatı içerisinde pratik yapmaya imkan bulamayan öğrencilere, ders ortamı dışında, sosyalleşerek İngilizce konuşma fırsatları
Öğrenciyi konuşturmayı amaçlayan öğrenci odaklı yaklaşım
Öğrencinin üzerinde baskı hissetmeden hata yaparak doğruya ulaşmasını sağlayan multimedya çalışmaları ve konuşma pratikleri.
Gramere dayalı değil, algılamaya dayalı öğrenim
Ölçülebilir ilerleme ve hedefe ulaşma garantisi!