NLP Grup Eğitim

NLP Diploma

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

• Gücün 8 Kaynağı – Hayatınızı Şekillendirmek
• NLP’nin Tarihçesi
• Hedef belirleme – Dünyanın bir numaralı hedef belirleme modeli
• Farkındalık – Duyularınızın kullanımını geliştirmek
• NLP varsayımları – Gerçeklik Haritalarınız
• Bilinçli ve bilinçdışı zihinle çalışmak
• İletişim Filtreleri – Sen ve Ben arasındaki farkı anlamak
• İletişim Becerileri – Etkili İletişim
• Temel Çapalama Teknikleri

Katılımcılara Uluslar arası geçerli NLP DİPLOMA sertifikası verilecektir.