NLP Grup Eğitim

NLP Master Practitioner

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

Eğitimci: Phillip HOLT

İletişimde profesyonelliğe adım atacağınız bir eğitim Nlp Practitioner düzeyinde beceri gösterebilenlere açıktır.NLP Master Practitioner Eğitimi katılım ön şartları:

Bu eğitim NLP Practitioner sertifikası almış kişilere ve NLP standartlarına uygun şekilde NLP Practitioner düzeyinde beceri gösterebilenlere açıktır.
NLP “Başarısızlık değil, yalnızca geri bildirim vardır ” der ve sizleri NLP konusunda mükemmelleştirecek ortam, bilgi, beceri ve geri bildirim olanağı sağlamak amacıyla çalışır.
NLP Master Pratisyen Sertifikası siz NLP’nin ileri kalıplarını öğrenirken pratisyen becerilerinizi derin bir biçimde bütünleyip geliştirecektir. Beceri düzeyiniz, sizin kusursuz bir biçimde dile, davranışlara ve tekniklere uymanızı sağlayarak incelik ve üstünlükle kendiniz ve diğerleri için değişimi başarmanızı sağlayarak önemli derecede gelişecektir.
İleri NLP Dil Kalıpları

NLP’nin ileri dil kalıplarını bir araya getirerek ve Robert Dilts Ağız Çabukluğu Kalıpları dahil olmak üzere çeşitli yeniden çerçeveleme teknikleriyle sizlerin becerilerini geliştirerek, zamansal dil değişimlerinin kullanımlarını ve kartezyen koordinatlardan türemiş kalıpları buluyoruz.
Zaman Temelli İşleme ve İleri NLP Kalıpları ve Teknikleri

Biz zamanla ilintili olarak kullandığımız, işlediğimiz, tuttuğumuz ve yeniden elde ettiğimiz olayları incelerken siz de bu metadolojiyle ilgili ufkunuzu ve ileri NLP kalıpları ve teknikleri ardındaki düşünüşünüzü geliştirerek yeni nörolojik sistemler yaratacak ve kalıcı değişimle birlikte en derin düzeyde evrimleşmeye ulaşacaksınız.

Değerler, İnançlar ve Meta programlar

Tanımlayıcı amaç için metotlarla becerilerinizi geliştiren ve en uygun amaç için sonuçları sıraya koyma becerisine erişeceksiniz. (!!) Değerlerimizle inançlarımız arasındaki ilişkiyi ve bunu nasıl ortaya çıkaracağınızı anlayacak ve sonra da kendi sinirbiliminizi değiştirecek ve yeni konfigürasyonlar entegre edebileceksiniz.. Kişilik sınıflandırma alanını ve NLP meta programları kullanmanın kullanışlılığını araştırarak bu anlayışı iş hayatına, eğitim ve danışmanlık problemlerine uygulama stratejilerini öğreneceğiz.

Değerlendirme ve Bütünleme

Son modül, eğitimin ikinci bölümü süresince gerçekleşecek ve katılımcılara iki günden fazla bir süre modelleme projelerini sunma fırsatı verecek. Bir gönüllüyle birlikte, kendi modellediğiniz mükemmellik stratejisinin yerleştirilmesini sergileme olanağı bulacaksınız ve diğer adaylardan yeni mükemmellik stratejileri öğrenerek onlardan aldığınız geri bildirimlerden yarar sağlayacaksınız.

MODELLEME

Modelleme uzmanlığın keşfedilmesi, kodlanması, yinelenmesi ve aktarılması yönünde bir süreçtir. Oturduğu yerden insanlara ne yaptıklarını öğreten pek çok uzman vardır. Bu tür insanlar pek başarılı olamazlar. Bunun kanıtı şudur ki bu uzmanların öğrencileri çoğunlukla onların uzmanlık düzeylerine çıkamıyor. Eğer uzmanlar gerçekten ne yaptıklarını bilseler ve başkalarını eğitebilselerdi, öğrencileri de onların düzeyine yükselirdi. Gerçekte hiç de böyle olmuyor. Bunun nedeni çok basit. Uzmanlar büyük ölçüde bilinçsiz uzmanlık düzeyinde çalışıyorlar. Kısacası, ne yaptıklarının bilinçli olarak farkında değiller. İşte modelleme bilinçli olmayan uzmanlığın keşfedilmesi ve aktarılması sürecidir.

Modelleme eğitim açısından ideal bir başlangıç noktasıdır. Eğitimlerin çoğu işleyiş konusunda birisinin kuramına dayalıdır. Oysa modelleme, başarılı uygulamacıların gerçekten ne yaptıklarına dayalıdır. Eğitimde başlangıç noktası olarak modelleme alınırsa, eğitim süresi büyük ölçüde azaltılabilir ve başarı düzeyleri yükseltilebilir.

Kabul görmüş uygulamalar ve ölçümleme gibi genel kavramlar modellemenin ayrımları, unsurları ve yaklaşımları uygulanarak daha kesin bir biçime dönüştürülebilir ve kodlanabilir. Ayrıca modellemenin iç ve dış yönler üzerine odaklanması sayesinde ölçümlemenin sonuçları daha kusursuz bir şekilde analiz edilebilir.

Modelleme bugün Nöro-Linguistik Programlama adıyla ticari olarak pazarlanan ürünün ortaya çıkış sürecidir. Nöro-Linguistik Programlama (veya kısaca NLP) arkasında çeşitli tekniklerin izini bırakan bir tutum ve metodolojidir. Tekniklerin izi, NLP adıyla ticari olarak pazarlanan şeydir. Metodolojiye ise modelleme adı verilmektedir. İnsanlar genellikle tekniklerin izine odaklanırlar ve onları yaratan metodolojiyi görmezden gelirler. Bu eğitim NLP Master pratisyen eğitiminin yanında katılımcılara İleri Davranış Modellemesi bilgi ve becerilerini de kazandıracaktır.

Modelleme belirli bir beceriyi yüksek düzeyde uygulayabilen bir uzman veya uzmanlarla başlar. Uzmanın becerileri karşılıklı etkileşimle açığa çıkar ve dikkatli bir gözlem ve karşılıklı görüşmelere dayalıdır. Açığa çıkarma süreci değerler, inançlar, stratejiler, temsil sistemleri, alt-sistemler ve meta programları da kapsayan NLP kavramlarından yararlanır. Açığa çıkarma süreci tamamlandıktan sonra bilgiler bir model içerisinde sentez yapılır. Daha sonra bu model bir eğitim programına dönüştürülerek işe alım kriterlerini belirlemek ve ekipmanın insan-makine ara yüzünü yeniden tasarımlamak için kullanılabilir.

Modellemeyle İlgili Bilmeniz Gereken Gerçekler

Modelleme; uzmanlığı, başarıyı, profesyonelliği,vs… kavrama, kodlama, kopyalama ve aktarma sürecidir. ABM’ nin gücü, son derece yetenekli profesyonelleri modellemekten, onların uzmanlıklarını kavramaktan ve onların bu beceri ve ustalıklarını kapsamlı bir eğitim programıyla diğerlerine aktarmaktan gelmektedir.
NLP’ nin asıl yaratıcıları olan Grinder ve Bandler terapötik dehalar Erickson, Perls, Satir ve Bateson’ u modelleyebilmişlerdi ancak onların kendi modelleme süreçlerini yakalayamamışlardı. Bu metodolojiyle onlar, bu gün piyasada NLP adıyla bilinen teknikler düzenini ortaya koydular. NLP topluluğu bu teknikler üzerinde odaklandı ve bu eğitimin de odağı olan ayrıca bu tekniklerin üretildiği daha karmaşık süreçleri ekseriyetle ihmal ettiler.

 • İleri Stratejiler
 • Karmaşık meydana çıkarma
 • Dizayn
 • Aerodinamik örtü
 • Yerleştirme
 • İç içe TOTE’ ler
 • İleri Modelleme
 • Örtük ve açık modelleme
 • Model seçimi
 • Görev ayrışımı
 • Karşılaştırmalı analiz
 • Duyarlılık analizi
 • Model çıkarma
 • Data kavrama
 • Data azaltma ve sentez
 • Modeli şekillendirme
 • Model tasarımı
 • Model yerleştirme
 • Model aktarımı
 • Sistemler analizi
 • Uzman sistemleri

Heyecan verici yeni materyal sunulurken…
Bu Master Pratisyen Eğitimine katılarak, NLP’ de ki en son gelişmeleri master düzeyde kullanma becerisine çıkmayı garantiliyorsunuz. Ayrıca bu alanın temel esaslarını yeniden keşfetme fırsatı bulacaksınız.
Aşağıdakiler, İleri Modelleme Eğitiminde size sunulacak materyal dışında bir katılımcı olarak öğreneceğiniz anahtar içerik parçalarının bazılarının listesidir.

Meta programlar,
Meydana çıkartma,
Kalibrasyon,
Kullanım,
Değişim.

Değerler (Kriter)
Meydana çıkartma,
Aydınlatma,
Kullanım,
Değişim çalışması.

Kriter kullanma kalıpları (ağız çabukluğu)
Bulma,
Kullanım,
İleri alt sistem çalışması,
İleri zaman çizgisi çalışması,
İleri Milton modellemesi,
Yerleştirmeler,
Kullanım.

İnançlar
Bulma,
Yerleştirme,
Kullanım,
Değişim.

İleri kalıplar ve teknikler
Kayma çapaları,
Bağlamsal işaretleme,
Kendini düzelten şekiller,
Mantık seviyeleri,
Mantıksal sınıflandırma,
Sibernetik epistemoloji,
Sistemler teorisi.

(İngilizce’den Türkçe’ye Simultane Tercüme Yapılacaktır)

Katılımcılara Uluslar arası NLP MASTER PRACTITIONER sertifikası verilecektir.