NLP Grup Eğitim

İngilizce İsimler

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

İsimler (Nouns)

Türleri ve işlevi

A ingilizcede dört tür isim vardır:

Common nouns (Cins isimler) : dog, man, table (köpek, adam, masa)
Proper nouns (Özel isimler) : France, Madrid, Mrs Smith, Tom

Abstract nouns (Soyut isimleı) : beauty, charity, courage, fear, joy (güzellik, hayır, cesaret, korku, neşe)

Collective nouns (Topluluk isimleri) :cr.owd, flock, group, swarm, team (kalabalık, hayvan sürüsü, grup, arı oğulu, takım)

B Bir isim şu işlevleri görebilir:

Bir fiilin öznesi : Tom arrived (Tom geldi).

Be, become, seem fiillerinin tamlayıcısı: Tom is an actor. Tom bir aktör).
Bir fiilin tümleci : i saw Tom (Tom’u gördüm).

Bir edatın tümleci : i spoke to Tom (Tom’la konuştum).

Bir isim, ayrıca, iyelik biçiminde de olabilir: Tom’s books (Tom’un kitapları).

Cins

A Eril: adamlar, oğlanlar ve eri i hayvanlar (zamir he/they)
Dişil: Kadınlar, kızlar ve dişil hayvanlar (zam ir she/they)

Cinssiz: cansız nesneler, cinslerini bilmediğimiz hayvanlar, bazen cinsini bilmediğimiz bebekler (zamir it/they)

istisnalar: Sevgi ya da saygıyla söz edildiklerinde gemiler ile arabalar ve bazı araçlar dişilolarak geçer. Adlarıyla söz edildiklerinde ülkeler de dişilolarak geçer:

The ship struck an iceberg, whieh tore a huge hale in her side. : Gemi bir buzdağına çarptı; buzdağı, onun (geminin) yan tarafında çok büyük bir delik açtı.

Seotland lost many of her bravest men in two great rebelfions. : iskoçya, en cesur adamlarından birçoğunu büyük başkaldırılarda yitirdi.