NLP Grup Eğitim

NLP İle Geçmişi Değiştirmek

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

GEÇMİŞİ DEĞİŞTİRMEK:

Tekrar tekrar ortaya çıkan (çok travmatik olmayan) bazı istenmeyen davranışları veya duyguları değiştirmede kullanılır.

Olumsuz durumu belirle ve içine girerek yeniden yaşa. O sıradaki fizyolojine dikkat et. Rahatla ve normale dön.

Olumsuz durumu tekrar yaşamaya başla ve bir çapa at. Çapayı test et (Rahatlayıp sadece çapayı tuttuğunda, olumsuz duygular geri geliyor mu?). Çapayı tekrar demirle ve onu devamlı tutarak, sen geçmiş zamana geri giderken aynı olumsuz duyguları yaşadığın bazı deneyimlerini belirlemek için rehber olarak kullan. O olumsuz duyguları yaşadığın en eski deneyimine ulaşana kadar devam et. Rahatla ve normale dön.

İstediğin olumlu durumu belirle. Güven, sevgi, rahatlık …vb. Daha önce bu duyguyu yaşadığın herhangi bir anına geri git ve yeniden yaşa. Olumlu durumu yaşarken fizyolojideki değişikliklere de dikkat et. Rahatla ve normale dön.
Tekrar olumlu durumu yaşa ve ona bir çapa at. Normale dön ve sonra çapayı test et.

Şimdi, olumlu çapayı tutarak, olumsuz durumu yaşadığın en eski deneyimine git. Olumlu çapayı tutmaya devam et ve aynı zamanda çok kısa bir süre olumsuz çapayı çalıştır. Bütün bunlar sırasında olumlu durumda olmaya dikkat et.
Eğer daha fazla olumlu kaynak gerekiyorsa 3, 4, 5inci basamakları tekrar et.

Test et. Eğer test ettiğinde olumsuz fizyolojiyle karşılaşırsan, 3. basamağa geri dön ve olumlu çapaya ekstra kaynaklar ekleyerek olumlu durumun daha güçlü olmasını sağla. Sonra 3-7inci basamakları tekrar et.
Bu kez çapaları kullanmadan değiştirilmek istenen orijinal deneyimi hatırla.
(Çok kısa bir süre olumsuz çapayı kullanabilirsin.)

Fizyolojiye dikkat et.
Durumu geleceğe taşı.