NLP Grup Eğitim

Satışçılar İçin Etkileme ve İkna Teknikleri

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

Program Hedefi
Satışçılar İçin Etkileme ve İkna Teknikleri” programında, katılımcıların müşterileriyle kurdukları profesyonel ilişkilerinde, etki güçleri ve akılda kalıcılıklarını artırmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

Program İçeriği

Etkileme Sanatı ve Etkilenmenin Önündeki Engeller

Etki Yaratmanın 4 Aşaması

Sonucu Belirlemek

Duyusal Keskinlik

Esnek Davranış

Harekete Geçmek

Satışta Etkileme ve İkna Teknikleri

Kullanılan Sözler, Ses Tonu ve Beden Dili İle Uyum Sağlama ve
Yönlendirme Teknikleri

Kişisel Benzeşimlilik

Karşılıklı Kazan-Kazan Yaklaşımının Oluşturulması

İlişkilerde Karşılıklı Faydaların Vurgulanması

Temsil Sistemleri: Dört Farklı İletişim Tarzı İle Uyum Sağlamak

Meta Programlar: Müşteri Zihninin Algılama, Düşünme, Hissetme ve
Uygulama Alanlarındaki Ana Programları

Zihnin Dört Ana Programına Göre Etkileme ve İkna Stratejilerinin
Oluşturulması

Algılama (Değişim Karşısındaki Tepki, İlgi Alanları ve Bilgiyi Alma
Boyutu)

Düşünme (Değerlendirme ve Karar Verme Kalıpları)

Hissetme (Motivasyon ve Motiv Kalıpları)

Uygulama (Aktivite ve Organizasyon Kalıpları)

Grup Çalışmaları ve Uygulamalar

Program Süresi: 2 Gün (16 saat)

Katılımcı Sayısı: Maksimum 16 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili: Tüm satışçılar.