NLP Grup Eğitim

Üretim Ekiplerinde İletişim ve Verimlilik

ptitle-particle1
ptitle-particle2
ptitle-particle3
ptitle-particle4

Program Hedefi
“Üretim Ekiplerinde İletişim ve Verimlilik” programında; kalite ve verimlilik kavramları vurgulanarak, katılımcıların üretim ve insan ilişkileri yönlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Program İçeriği

21.yy’ da Kalite ve Verimlilik Kavramları

Kalite ve Verimliliğin Kurumsal ve Bireysel Performans Açısından Önemleri

Kalite ve Verimlilik Tanımları

Kalitenin Yaratılmasında Çalışana Düşen Sorumluluklar

Verimli Çalışmayı Artırma Yolları

Kalite ve Verimliliğin Kuruma Yansımaları

İletişim ve İnsan İlişkileri

Üretimde İletişimin Önemi

Kalite, Verimlilik ve İletişim İlişkisi

İletişim Becerilerini Geliştirme Yöntemleri

Ekip Çalışması

Ekip Çalışmasının Kalite ve Verimliliğe Yansımaları

Ekibin Özellikleri
Ekip Çalışmasında Çalışana Düşen Sorumluluklar

Ekip Çalışmasında Sinerjinin Yaratılması

İş Yaşamında Çalışanların ve Kurumların Beklentileri

Kalite ve Verimlilik Konularında Yaşanılan Problemlerin Tespit Edilmesi ve Çözüm Önerileri Geliştirilmesi

Grup Çalışması ve Uygulamalar

Program Süresi: 2 Gün (16 saat)

Katılımcı Sayısı: Maksimum 16 kişi önerilmektedir.

Katılımcı Profili: Üretim ekiplerindeki ustabaşı, formen ve işçiler.